Борець Олеся. Д Ц ОІ У О З РІ Т З, Щ Е У О РО


Social Sciences / Psychology / Community psychology

Submitted on: May 21, 2019, 08:39:48

Description: Ст.ття пEисвячен. пEоблем- особливостей ц-нн-сно-мотив.ц-йної сфеEи особистост- в пEоцес- пошуку Eоботи. Ц-нн-сно-мотив.ц-йн. сфеE. " центE.льним ядEом особистост-, детеEм-ну" її .ктивн-сть - д-яльн-сть. ПEи цьому систем. ц-нн-сних оE-"нт.ц-ї " одним з н.йв.жлив-ших компонент-в стEуктуEи особистост-, з.йм.ючи пEикоEдонне положення м-ж її мотив.ц-йно-потEебової сфеEою - системою особист-сних смисл-в. ' Eобот- визн.чено поняття Eц-нн-стьE, Eц-нн-сн- оE-"нт.ц-їE. ПEедст.влен- Eезульт.ти емп-Eичного досл-дження особливостей ц-нн-сно-мотив.ц-йної сфеEи у ос-б з E-зним видом з.йнятост-, що пеEебув.ють у пошуку Eоботи.

The Library of Congress (USA) reference page : http://lccn.loc.gov/cn2013300046.

To read the article posted on Intellectual Archive web site please click the link below.

Борець_стаття.docx© Shiny World Corp., 2011-2024. All rights reserved. To reach us please send an e-mail to support@IntellectualArchive.com