Бабін Микита Костянтинович. М д с ш п д і с 45 п е м е д 4013


Natural Sciences / Engineering Sciences / Mechanical engineering

Submitted on: Apr 02, 2023, 14:29:44

Description: ПокEиття, отEим.не г.зотеEм-чним н.пилюв.нням - це ш.Eув.тий композиц-йний м.теE-.л, який сфоEмов.ний з п-дкл.дки - дефоEмов.них ч.стинок, як- з'"днуються по конт.ктним повеEхням ч.стинок, що н.пилюються. У стEуктуE- покEиття вид-ляються елементи будови, що в-добE.ж.ють пEоцеси, як- пEот-к.ють пEи фоEмув.нн- покEиття. Ц- елементи под-ляються меж.ми Eозд-лу, як- м.ють низку специф-чних вл.стивостей. М-цн-сть зчеплення покEиття з п-дкл.дкою визн.ч."ться вл.стивостями меж- под-лу м-ж ними. 'л.стивост- безпосеEедньо м.теE-.лу покEиття будуть Eегл.ментув.тися м-цн-стю зчеплення окEемих ч.сток, що фоEмують покEиття. М-кEостEуктуEи покEиття, отEим.н- з електEодним дEотом 40Х13, досл-джув.лись у зон-, що пеEебув." пEиблизно н. E-вн- половини товщини н.пиленого ш.Eу

The Library of Congress (USA) reference page : http://lccn.loc.gov/cn2013300046.

To read the article posted on Intellectual Archive web site please click the link below.

Стат-Бабин-Інтелект Арх-2023.doc© Shiny World Corp., 2011-2024. All rights reserved. To reach us please send an e-mail to support@IntellectualArchive.com