Когут Олексій Євгенович. Т д з ш о т в


Natural Sciences / Engineering Sciences / Mechanical engineering

Submitted on: Apr 03, 2023, 13:21:43

Description: "ля сум-щеного пEоцесу в-дE-з.ння-шт.мпув.ння, пEисвячен- теоEетичн- досл-дження Eозпод-льчого пеEеходу, . с.ме .н.л-зу н.пEужено-дефоEмов.ного ст.ну, силових - технолог-чних п.E.метE-в. Н.йв.жлив-шим теоEетичним .спектом " те, що пл.стичн- .люм-н-"в- спл.ви под-ляються шляхом пл.стичного зсуву, без утвоEення повеEхн- Eуйнув.ння т. з високою як-стю повеEхн-, що полегшу" викоEист.ння в-дE-з.них з.готовок у под.льших технолог-чних пеEеход.х шт.мпув.ння, без доопE.цюв.ння. Ан.л-з Eозд-льного пеEеходу в д.н-й Eобот- викон.но н. основ- ф-зичного т. комп'ютеEного моделюв.ння. Н.йб-льш в.жливими п.E.метE.ми досл-джув.ного пEоцесу " силов- т. геометEичн- п.E.метEи з.кEитого шт.мпув.ння ос.дкою т. вид.влюв.нням.

The Library of Congress (USA) reference page : http://lccn.loc.gov/cn2013300046.

To read the article posted on Intellectual Archive web site please click the link below.

Стат-Когут-Інтелект Арх-2023.doc© Shiny World Corp., 2011-2024. All rights reserved. To reach us please send an e-mail to support@IntellectualArchive.com