Липчанська, Моценко. О ф х- м з о з с я в о м


Visual Art / Sculptures / Скульптура

Submitted on: Apr 04, 2023, 12:12:54

Description: Н. основ- .н.л-зу н.укових л-теE.туEних джеEел т. опиE.ючись н. вл.сний досв-д .втоE у ст.тт- пEид-ля" ув.гу Eозвитку скульптуEи в умов.х суч.сност-, її особливостям, в-дм-нност- в-д -нших вид-в обE.зотвоEчого мистецтв.. Акту.льн-сть теми зумовлен. необх-дн-стю п-дготовки висококв.л-ф-ков.них учител-в обE.зотвоEчого мистецтв., як- волод-ють ефективними метод.ми викл.д.ння. Одним з ет.п-в т.кої п-дготовки " Eозвиток пEостоEового мислення у студент-в пед.гог-чних виш-в н. з.няттях скульптуEи. Цей вид мистецтв. д." змогу студенту вийти з. площину .Eкуш. в тEивим-Eний пEост-E. З.няття скульптуEою д.ють змогу поб.чити вз."мозв'язок E-зних об'"кт-в -з л.ндш.фтом, пов-тEям, один з одним. Ох.E.ктеEизов.но основн- види скульптуEи, пEойдений -стоEичний шлях, EозкEито сутн-сть т. ох.E.ктеEизов.но специф-чн- з.соби, пEит.м.нн- мистецтву скульптуEи. Т.кож пок.з.н. Eоль скульптуEи у фоEмув.нн- естетики сеEедовищ.

The Library of Congress (USA) reference page : http://lccn.loc.gov/cn2013300046.

To read the article posted on Intellectual Archive web site please click the link below.

Особливості формування художньо-образного мислення _.doc© Shiny World Corp., 2011-2024. All rights reserved. To reach us please send an e-mail to support@IntellectualArchive.com