Юзефович А.О.,Пелешок А.Р.,Кравченко Д.С.,Бондар Н.В.,Кузнєцов С.А.,Любевич А.О.. З С И ОГ К РЕ А, ВТ К ТН ОО ЦІ: Т


Natural Sciences / Engineering Sciences / Engineering Sciences

Submitted on: May 06, 2023, 14:49:08

Description: ЗАСТОСУ'АННЯ СИСТЕМНО"О ПІ"ХО"У ПРИ ОР"АНІЗАЦІЇ КУЗО'НО"О РЕМОНТУ А'ТОМОБІЛІ', 'ЕРТИКАЛЬНА КОМПОНІ'КА ТОКАРНИХ ОБРОБНИХ ЦЕНТРІ': ТЕН"ЕНЦІЯ 'ЕРСТАТОБУ"У'АННЯ АБО ПРОСТО РОЗНО'И"НІСТЬ 'ЕРСТАТІ',ОБ"РУНТУ'АННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ КИНЕМАТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ФОРМУ'АЛЬНО"О 'ІБРОСТОЛУ,КОНКУРЕНТОСПРОМО-НІСТЬ ПІ"ПРИЄМСТ' А'ТОМОБІЛЬНО"О СЕР'ІСУ, РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ СЕР'ІСУ ПО РЕМОНТУ А'ТОМОБІЛІ', ОСОБЛИ'ОСТІ ПРО'Е"ЕННЯ "І"РА'ЛІЧНИХ 'ИПРОБУ'АНЬ ТРУБОПРО'О"І' ' УМО'АХ НЕ"АТИ'НОЇ ТЕМПЕРАТУРИ НА'КОЛИШНЬО"О СЕРЕ"О'ИЩА

The Library of Congress (USA) reference page : http://lccn.loc.gov/cn2013300046.

To read the article posted on Intellectual Archive web site please click the link below.

статті.pdf© Shiny World Corp., 2011-2024. All rights reserved. To reach us please send an e-mail to support@IntellectualArchive.com