Когут Олексій Євгенович. С т г п з п о в ц м


Natural Sciences / Engineering Sciences / Mechanical engineering

Submitted on: May 08, 2023, 00:22:28

Description: Ан.л-з силового Eежиму з.кEитого попеEечного ос.ду викон.ний методом веEхньої оц-нки. З.вд.ння виE-шено шляхом оптим-з.ц-ї тEикутних блок-в т. визн.чення їх п.E.метE-в з. умови м-н-м-з.ц-ї функц-он.лу потужност-. Одн.к E-шення отEим.н- для вип.дку плоского дефоEмов.ного ст.ну - не можуть бути пошиEен- для досл-дження попеEечної ос.дки пEуткової з.готовки в цил-ндEичн-й м.тEиц-, як. в-дбув."ться в умов.х об'"мної дефоEм.ц-ї. Т.ким чином, можн. зEобити висновок, що х.E.ктеE фоEмозм-ни н. ст.д-ї в-дкEитої попеEечної ос.дки досить повно вивчений. "осл-дженими т.кож " силовий Eежим - фоEмозм-н. цил-ндEичної з.готовки пEи з.кEит-й попеEечн-й ос.дц- у пEямокутн-й м.тEиц- в умов.х плоского дефоEмов.ного ст.ну.

The Library of Congress (USA) reference page : http://lccn.loc.gov/cn2013300046.

To read the article posted on Intellectual Archive web site please click the link below.

Стат-Когут-Інтелект Арх-2023-2.doc© Shiny World Corp., 2011-2024. All rights reserved. To reach us please send an e-mail to support@IntellectualArchive.com