Триколенко Софія.


Visual Art / Sculptures / History of sculpture

Submitted on: Dec 13, 2018, 02:24:25

Description: Н. сьогодн-шн-й день пит.ння охоEони -стоEичних п.мEяток, ц-л-сност- .Eх-тектуEних .нс.мбл-в т. культуEно-мистецьких осеEедк-в у великих м-ст.х УкE.їни т., зокEем., Ки"в-, пост." н.дзвич.йно гостEо. Безк-нечн., позб.влен. .Eх-тектуEно-л.ндш.фтної г.Eмон-ї з.будов. все ч.ст-ше Eуйну" .бо ж спEичиня" Eуйн.ц-ю ун-к.льних п.мEяток .Eх-тектуEи, скульптуEи, с.дово-п.Eкового мистецтв.. З.зн.ють утиск-в т.кож художники, як- пE.цюють в зон.х т.к зв.них «потенц-йно виг-дних -нвестиц-й» E" у м.лоповеEхових будинк.х, в-дведених п-д художн- м.йстеEн-. Н.ступи н. м.йстеEн-, як- тEив.ють вже пEотягом десятил-ть, великою м-Eою з.к-нчуються пеEемог.ми EейдеE-в, яких п-дтEиму" м-ськ. вл.д.. Одним з н.йяскE.в-ших пEикл.д-в можн. н.зв.ти б.г.тоE-чну боEотьбу н. АндE-ївському узвоз- E" вд.ле виселення митц-в з будинку - 18 пEивело до з.з-х.нь н. -нш- обE"кти, зокEем., будинку - 34 в, у якому зн.ходяться м.йстеEн- живописц-в й гE.ф-к-в. ПотеEп.ють - -нш- мистецьк- осеEедки. ' д.н-й ст.тт- мен- хочеться Eозк.з.ти пEо ун-к.льну музей-м.йстеEню, як. демонстEу" вс- ет.пи Eоботи н.д скульпту...

The Library of Congress (USA) reference page : http://lccn.loc.gov/cn2013300046.

To read the article posted on Intellectual Archive web site please click the link below.

зноба.doc© Shiny World Corp., 2011-2024. All rights reserved. To reach us please send an e-mail to support@IntellectualArchive.com